האנטומיה של היד

מבוא

האנטומיה של היד הינה מיוחדת וייחודית למין האנושי היד חייבת להיות גמישה ובעלת יכולת לנוע ולהניע את האצבעות והאגודל. חוזק הינו תנאי הכרחי לעמוד במטלות היומיומיות.

התנועות חייבות להיות בקואורדינציה מלאה על מנת לעמוד במשימות שדורשות דיוק ועדינות.

כל המבנים שמרכיבים את היד חייבים להיות מאופסים ומתאימים אחד למשנהו ותחת שליטה עצבית מלאה.

המבנים החשובים של היד

הצד שפונה לחזית קרוי הצד הכפי (palmar side) ואילו הצד האחורי קרוי הצד הגבי (dorsal side).

תאור צדדי היד