“היד” בנויה מ-27 עצמות.”שורש היד” (wrist) בנוי מחיבור בין שתי עצמות האמה (radius & ulna) ל-8 עצמות קטנות שקרויות עצמות שורש היד (carpal bones).

העצמות הקרפליות מתחברות לחמש עצמות המסרק (metacarpal bones).עצמות אלה בונות את כף היד.לכל עצם מסרק מתחברים הגלילים (phalanges), שלושה בכל אצבע ושניים באגודל.הגלילים מכונים גלילים מקורבים,אמצעיים,רחיקניים בהתאם למיקומם במבנה האצבע. הפרק שמחבר בין עצם המסרק לגליל המקורב מכונה פרק MCP (metacarpophalangeal).

עצמות כף היד
מפרקי כף היד

כל הפרקים ביד מכוסים בסחוס לבן ומבריק, בעל קפיציות קלה בזמן שמפעילים עליו לחץ.הסחוס משמש כבולם זעזועים ומשטח החלקה בעל מקדם חיכוך נמוך על מנת לאפשר תנועה חלקה וללא שפשוף.

סחוס בכך היד

שלושת הגלילים בכל אצבע מופרדים ע”י פרקים הקרויים פרקים בינגליליים (interphalangeal joints- IP joints). הפרק שקרוב לקצה האצבע קרוי הפרק הבינגלילי המרוחק (distal interphalangeal joint-DIP joint).הפרק שבאמצע האצבע קרוי פרק בינגלילי מקורב (proximal interphalangeal joint-PIP joint) . לאגודל שני פרקים בלבד. כל הפרקים הנ”ל מתפקדים כצירים עליהם מתבצעות תנועות כיפוף ויישור של האצבעות (קמיצת ופתיחת אגרוף).

 מפרקי אצבעות כף היד

באופן כללי ניתן לאמור שסחוס קיים בכל מקום שבו יש תנועה בין שתי עצמות. 

 עצמות ופרקים