גידים ורצועות

COLLATERAL LIGAMENTS

רצועות (ligaments) הן מבנים שבנויים מרקמה חבורית חזקה ומטרתן להחזיק את העצמות קרובות האחת לשנייה.הרצועות אשר משני צידי הפרק מטרתן למנוע כיפוף לצדדים של האצבע והן קרויות רצועות קולטרליות (collateral ligaments).

COLLATERAL LIGAMENTS
VOLAR PLATE

VOLAR PLATE

פרק הבינגלילי המקורב הרצועה שממוקמת בצד הכפי של הפרק חזקה במיוחד וקרויה הלוחית הכפית (volar plate) כאשר האצבע מתיישרת הלוחית נמתחת.תפקידה למנוע מן הפרק להתכופף יתר על המידה לצד הגבי (יישור יתר).אצל אנשים עם גמישות יתר של הפרקים, רצועה זו גמישה יותר מאשר אצל אחרים.

EXTENSOR HOOD

גידים הם המשכיות של השרירים ונראים כחבלים עד הגיעם לאצבע, שם הם נראים כסרטים שטוחים.מבנה מיוחד זה מאפשר לידיים את הנפח הקטן שהן תופשות.הגידים שגורמים לאצבע להתיישר נקראים גידים מיישרים.הם מתחילים בשרירים שמוצאם במרפק ואמה והופכים לגידים שעוברים מעל שורש היד וכף היד.מעל האצבעות הם הופכים לשטוחים ויוצרים מה שקרוי “הכיסוי המיישר” (extensor hood).

EXTENSOR HOOD
CENTRAL SLIP

CENTRAL SLIP

המכסה המיישר השטוח עוטף את האצבע. כיווץ השריר המיישר ומשיכת הגיד יגרום ליישור פרק בינגלילי מקורב המקום בו הגיד המיישר נאחז בגליל האמצעי קרוי central slip. קרע במבנה זה יכול ליצור מצב שמכונה אצבע boutonniere .הגיד המיישר שולח שלוחה מכל צד אשר מתחברת לשלוחה מן הצד השני ומבנה מאוחד זה נאחז לבסיס הגליל המרוחק בקצה האצבע.קרע במקום זה יכול לגרום למה שמכונה אצבע mallet .