שרירים רבים של היד מתחילים באמה, כפי שראינו בגידים המיישרים.אותו הדין לגבי שרירים שתפקידם לכופף את האצבעות. חלק מן השרירים אחראי על יישור וכיפוף שורש היד בלבד וחלקם על יישור וכיפוף האצבעות.שרירים רבים תפקידם לייצב את שורש היד ולאפשר לאצבעות ולאגודל את תנועתם.
השרירים הקטנים של היד שמפעילים את האגודל והזרת מוצאם מן העצמות שבשורש היד. שרירים אלה מאפשרים לאגודל לנוע לרוחב כף היד אל מול האצבעות, תנועה הקרויה אופוזיציה.

Hand Muscles
Thump Opposition

בנוסף לשרירים אלה, ישנם עוד שרירים קטנים שמוצאם מעצמות המסרק והם אחראים על התנועה העדינה והקואורדינציה של האצבעות.

Intrinsic Muscles Lumbricals

שרירים