עצבים

NERVES OF THE HAND

כל העצבים בגף עליון מוצאם מחוט השדרה בצוואר. הסיבים העצביים (שמכונים באזור זה “שורשי העצב”) חוברים יחדיו למקלעת הנמשכת בצידי הצוואר ועד לכתף.במקום זה מתחילים העצבים ליד וביניהם העצבים העיקריים: רדיאליס, מדיאנוס ואולנריס. עצבים אלה מובילים מן המוח אימפולסים (הוראות) לשרירים שמניעים את הזרוע,אמה, היד והאצבעות. ובכיוון ההפוך הם מובילים מהיד למוח תחושת כאב, מגע וטמפרטורה. השרירים הקטנים של היד שמפעילים את האגודל והזרת מוצאם מן העצמות שבשורש היד. שרירים אלה מאפשרים לאגודל לנוע לרוחב כף היד אל מול האצבעות, תנועה הקרויה אופוזיציה.

Nerves of the Hand
Radial Nerve

RADIAL NERVE

העצב הרדיאלי הוא מסתובב סביב עצב הזרוע ועובר לצד הקדמי של המרפק על מנת לחדור בתעלה שמתחת לשרירי האמה ולצאת בקצה עצם הרדיוס לכיוון היד שפונה לאגודל. הוא אחראי על השרירים שמיישרים את שורש היד והאצבעות ונותן תחושה לגב היד מן האגודל ועד אצבע 3. שיתוקו גורם לאבדן תחושה באזור זה ול”יד צנוחה” דהיינו חוסר יכולת ליישר את שורש היד ו/או את האצבעות.

MEDIAN NERVE

העצב המדיאני עובר בצד הקדמי של המרפק מתחת לשרירי האמה על מנת לחדור לתוך כף היד דרך תעלה בשורש היד, היא התעלה בה הוא יכול להילחץ ולגרום לתסמונת התעלה הקרפלית  (Carpel Tunnel Syndrome). העצב נותן תחושה לאגודל ולאצבעות 2-3 וחצי מאצבע 4. באמה הוא מעצבב את השרירים שמכופפים את שורש היד והאצבעות ובכף היד הוא נותן ענף שמעצבב את שרירי האגודל אשר כיווצם מביא לתנועת האופוזיציה, דהיינו הבאת כרית האגודל מול כריות האצבעות האחרות במטרה לתפוס ולצבוט. שיתוקו יכול לגרום לאבדן יכולת לכופף את האצבעות ו/או להביא את האגודל מול האצבעות האחרות. כמו כן העדר תחושה באצבעות 1-3 וחלק מאצבע 4.

Median Nerve
Ulnar Nerve

ULNAR NERVE

עצב אולנרי עובר מן הזרוע בצד הפנימי של המרפק, דרך תעלה הקרויה תעלת המרפק (cubital tunnel).פגיעה בעצב כאן גורמת לתסמונת התעלה הקוביטאלית (cubital tunnel syndrome).משם הוא ממשיך בצד הקדמי והפנימי של האמה על מנת לחדור לתוך היד דרך תעלה בשורש היד הקרויה תעלה ע”ש גויון (Guyon’s tunnel).התעלה בנויה משתי עצמות שורש היד (pisiformis ו- hamate) ורצועה שמחברת ביניהן. לאחר שהוא יוצא מתוך התעלה הוא מספק תחושה לזרת וחצי מאצבע 4 .ענפים ממנו מעצבבים את השרירים הקטנים של האגודל והאצבעות. שיתוקו גורם לאובדן תחושה באצבעות הנ”ל ולאובדן קואורדינציה בתנועת האצבעות מלווה בחולשה של היד.

אורך כל מסעם מן הכתף ועד האצבעות, העצבים יכולים להיות מגורים במקומות רבים הן ע”י משיכה ויצירת מתח על הסיבים והן ע”י לחץ ממוקם שעוצר את זרימת האימפולסים אל היד דרך העצבים ולהיפך.