תסמונת תעלת שורש היד - מבוא


מה זה?

זהו מצב בו העצב (העצב המדיאני- median nerve ) שעובר בתעלה בשורש היד נלחץ עקב עליה בלחץ בתעלה. התלונות כוללות תרדמה, נימול,זרמים, חשמל, כאבים ביד, באצבעות, בזרוע. הכאבים מתגברים בלילה ובתנוחות מסוימות, כגון: בזמן קריאת עיתון, שיחה בטלפון ועוד. בשורש היד קיימת תעלה בה עובר העצב ותשעה גידים מן האמה לתוך שורש היד (ציור 1):

ציור 1: התעלה של שורש היד מצויה בבסיס כף היד בצידה הכפי. התעלה בנויה מעצמות שורש היד שמהוות את הרצפה של התעלה ומרצועה עבה שבונה את התקרה. עלית לחץ בתעלה גורם להפרעות בתפקוד העצב.

כאשר הלחץ עולה לממדים ניכרים (מעל 40 מ”מ כספית) קיימת הפרעה בתפקוד העצב שגורמת להאטה בהולכת האימפולסים החשמליים ועל כן הפרעות בתחושה (בשלושת האצבעות המסומנות בציור) ובכוח שרירי האגודל שמעוצבבים ע”י העצב (תמונה 2):

ציור 2: ההיבט התפקודי של עצב מדיאנוס - התחושה בכף היד והשרירים של האגודל.

פרק הבא: תסמונת התעלה הקרפלית - הגורמים

מאמרים נוספים