תסמונת התעלה הקרפלית - מידע נוסף

אלקטרומיוגרפיה (EMG) בתסמונת תעלה קרפלית (CTS)
תסמונת הלכידה של העצב המדיאני בתעלה הקרפלית ((CTS הינה תסמונת לכידה עצבית (entrapment neuropathy) הנפוצה ביותר בגוף. חומרת הלחץ, אשר גורם לירידה באספקת הדם לעצב על כל המשתמע מכך, מדורגת באופן קליני לשלוש:


Minimal (mild) degree :
ההפרעה באספקת הדם הינה הפיכה. החולה מתלונן מדי פעם על נימול,תרדמה, לעתים כאב שמעיר אותו בלילה.התלונות מוקלות עם הרמת היד ומנוחה. מבחן פלן, מבחן לחיצה על העצב, מבחן לקולן Hz 256 - חיוביים.


Moderate degree :
עקב הלחץ המתמשך מתפתחת בצקת בתוך העצב, עיבוי של מעטפת העצב וריבוי הרקמה החיבורית שבין אלומות העצב. בנוסף לתלונות והממצאים של הקבוצה הקודמת מבחן טינל ו- Semmes-Weinstein יהיו חיוביים. ניתן למצוא חולשה של השרירים.


Severe degree :
לחץ ממושך יביא לידי אבדן האקסונים וניוון ולריאני (Wallerian degeneration). התלונות הן קבועות.מתקבלת אטרופיה (ניוון) של השרירים . יתכן שסימן טינל ופלן יהיו שליליים אך מבחן לחיצה נותר חיובי. קיימת ירידה ביכולת ההבדלה בין שתי נקודות
(m2PD).

כפי שניתן לראות, הדרוג איננו לפי מדדים אלקטרומיוגרפיים. יכולה להתקיים תסמונת CTS עם בדיקות אלקטרומיוגרפיות תקינות לחלוטין. בעבודה (3) נבדקו 74 חולים עם תסמונת קלינית של CTS : רק ל- 80% בעלי תסמונת בחומרה קלה ו- 80% בעלי חומרה קשה, היו בדיקות אלקטרומיוגרפיות חיוביות. מתוך 220 חולים עם תסמונת קלינית של CTS, ב- 33 חולים בעלי תסמונת “קלה” הבדיקות האלקטרומיוגרפיות היו שליליות. ב-96% מהם הושגה תוצאה מצוינת לאחר הניתוח. נכון להיום, הקורלציה היחידה שיש בין דרגות החומרה הקליניות לבין הבדיקות האלקטרומיוגרפיות היא בדרגה ה”חמורה” - דהיינו: המצאות דנרוציה של שריר ו/או העדר פעילות חשמלית בבדיקת אמג (מה שמוגדר ע”י אלקטרומיוגרפיסטים כ”תסמונת חמורה”) תואם גם את הדרוג הקליני של “severe degree” . יתר הדרוגים אינם תואמים את החלוקה הקלינית וכפי שכבר נאמר, העדר ממצאים ב-EMG אינו שולל את התסמונת.

בדיקת EMG איננה תורה מסיני ויש לקבלה בפרופורציה הנכונה ובהתאם למי שמסתכל עליה ואני מצטט (ספרות 1):

The value of emg in the diagnosis and management of peripheral nerve injuries is controversial: to the inexperienced diagnostician, who is perhaps not confident in evaluation of the sensory and motor function, emg studies are used, unfortunately, as a crutch. to the third party insurance payers, emg studies are all too often used as a “litmus test”, or the test of truth, as whether a problem does or does not exist. to the psychiatrist, the normal emg study often is a reason a patient is referred for evaluation, a patient who may be considered as being “crazy” or having “workmen’s compensation neurosis” or “an inadequate personality”, since the referring physician is unable to find medical support for the patients symptoms.

ספרות

1. S.E Mackinon, A.L.Dellon
Surgery of the peripheral nerve
Thieme 1988 pp.80-81
2. Grundenberg
Carpal tunnel decompression in spite of normal electromyography
J Hand Surgery 8:348-349,1983
3. Spindler HA, Dellon AL
Nerve conduction studies and sensibility testing in carpal tunnel syndrome

תסמונת CTS מעבודה עם מכשירים רוטטים
ויברציה (רטט) יכולה לגרום את הנזקים הבאים:

1. הצרות של כלי דם בידיים מפעילות יתר של המערכת הסימפטטית על כלי הדם הקטנים (vasospastic hand conditions) - 20% מהמקרים
2. פגיעה בעצבים פריפרים (vibration induced neuropathy) - 48% מהמקרים.
3. שלוב של שניהם - 32% של המקרים.

האופיני לנוירופטיה מסוג זה שהתלונות מופיעות . תוך כדי או חודשים ספורים לאחר השימוש במכשיר הרוטט תלונות שמופיעות כעבור שנה לאחר הפסקת השימוש במכשיר הרוטט אינן קשורות כנראה לנזק על רקע ויברציה (ספרות 11). הנזק בעצב מתבטא בתחושת נמול ותרדמה באצבעות, חולשה ביד וכאבים. ההפרעות התחושתיות יכולות לנבוע מ- CTS (דהיינו פגיעה בעצב המדיאני בשורש היד) ב- 25% מהמקרים (ספרות 2), אך ב- 75% מהמקרים מקורן בפגיעה בעצבים הדיגיטליים (דהיינו בעצבים של האצבעות ולא בעצב המדיאני בשורש היד) ובגופיפי המישוש בעור (ספרות 3). הנזק התחושתי איננו מגדר לטריטורית עצבוב ספציפית לפי אולנריס או מדיאנוס והתלונות הן יותר מפוזרת. במקרים הקשים פגיעות אלה יכולות להותיר תרדמה ונמול לצמיתות ודרוג חומרתן מובא בטבלה (ספרות 4):

הקשר בין נזק עצבי כנובע מעבודה עם מכשירים רוטטים מקובל כמחלה מקצועית בספרות העולמית וע”י המוסד לביטוח לאומי.

ספרות

1. Ekenvall l
Clinical assessment of suspected damage from hand-held vibrating tools Scandinavian Journal of Work and Environmental Health 13:271-741, 1987
2. Palmer et al:
Carpal tunnel syndrome and hand-arm vibration syndrome Archives of Neurology 51:416-420, 1994
3. Rosen et al.
Neurophysiological investigation of hands damaged by vibration:
comparison with idiopatic carpal tunnel syndrome Scandinavian Journal of Plastic and Reconstructive Hand Surgery 27:209-216 , 1993
4. Brummer et al.
Sensorineural stages of the hand-arm vibration syndrome Scandinavian Journal of Work and Environmental Health 13:279-283 , 1987